Contracte de tip D

Proiect subsidiar nr.1 de tip D

Partener intreprinderea: OMV cu tema:

“Aplicare tehnologie integrate de obținere biomasă pentru combustibili de a doua generație de sol degradat cu apa de zăcământ.”


 Proiect subsidiar nr.2 de tip D

Partener intreprinderea: CEPROCIM cu tema:

“Cercetări privind realizarea unui prototip de laborator destinate tratării termo-barice a deșeurilor menajere.”