Contracte de tip D

Proiect subsidiar nr.1 de tip D

Partener intreprinderea: OMV cu tema:

“Aplicare tehnologie integrate de obținere biomasă pentru combustibili de a doua generație de sol degradat cu apa de zăcământ.”


 Proiect subsidiar nr.2 de tip D

Partener intreprinderea: CEPROCIM cu tema:

“Cercetări privind realizarea unui prototip de laborator destinate tratării termo-barice a deșeurilor menajere.”


Proiect subsidiar nr. 4 de tip D

Partener intreprinderea  OMV Petrom SA           

cu tema Aplicare tehnologie integrata de obținere biomasa pentru biocombustibili de a doua generație de sol degradat cu apă de zacamânt


Proiect subsidiar nr. 6 de tip D

Partener intreprinderea   CEPROCIM SA

Cu tema ”Cercetări privind realizarea unui prototip de laborator destinat tratării termo-barice a deșeurilor menajere”


Proiect subsidiar nr. 7 de tip D

Partener intreprinderea               VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU-TRATAREA DEȘEURILOR SRL   

cu tema ”Valorificarea superioara a fractiei de materiale plastice din deseuri menajere”


Proiect subsidiar nr. 8 de tip D

Partener intreprinderea  VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU-TRATAREA DEȘEURILOR SRL

cu tema ”Optimizarea procesului de separare pe fractii a deseurilor menajere”


Proiect subsidiar nr.9 de tip D

Partener intreprinderea: S.C. Caloris Group S.R.L              cu tema                Proiectarea, realizarea, testarea si optimizarea unui sistem de procesare termochimica cu modul de reformare cu abur a fractiilor grele          CALORIS GROUP este principalul furnizor de cuptoare, incineratoare, etuve si autoclave destinate industriei si cercetarii .Avand o experienta de peste 30 de ani in domeniul controlului temperaturilor in incinte, ofera solutii la cheie incluzand proiectare, productie,montaj si etalonare in domeniul temperaturilor.


Proiect subsidiar nr.10 de tip D

Partener intreprinderea:  OMV Petrom SA          cu tema Adaptare specii de biomasa energetica pe teren potential degradat cu poluanti specifici industriei extractive, si testarea biomasei obtinute pentu producerea de biocombustibili  “OMV Petrom SA  execută analize complexe  acoperind necesităţile activităţilor de Upstream, de la analize de carote şi caracterizarea fluidelor produse, evaluări de mediu, până la simulări avansate ale condiţiilor de curgere prin zăcământ în vederea creşterii ratei de recuperare a ţiţeiului”