Domeniile de interventie

Proiectul prezinta o oferta consistenta de servicii de cercetare in domeniul producerii energiei prin tehnologii durabile pentru care echipa de implementare are competente si cunostinte. In primul rand, ne referim la activitati de cercetare deja realizate in diverse colaborari cu mediul economic. In al doilea rand, vor fi dezvoltate prin trecere la scala, tehnologiile deja validate de membrii echipei la nivel de laborator si adaptarea acestora pentru alte tipuri de materii prime compatibile.

  1. Interventii in tehnologii de ardere existente pentru:

– reducerea emisiilor de oxizi de sulf, problema specifica carbunilor romanesti, prin:

* folosirea catalizatorilor specifici (amestecuri pe baza de oxizi ai metalelor alcalino-pamantoase) in amestec cu combustibilul inainte de ardere, sau pulverizare concomitenta a catalizatorului si combustibilului;

* tratarea post-combustie tratarea fluxurilor de gaze fierbinti cu catalizatori specifici sistemelor de cracare (oxizi ai metalelor alcalino-pamantoase, oxizi micsti de Mg/Al/Fe, Mg/Al, Cu/Al) sau prin metode umede cu solutii bazice;

* pentru companiile care doresc solutii de valorificare a SO2 din gaze de ardere, se pot face adaptari ale instalatiilor de ardere pentru a trece gazele fierbinti (430-450oC) printr-un reactor de oxidare cu catalizatori pe baza de vanadiu cu obtinerea SO3, apoi racire la temperatura de condensare a apei pentru a forma H2SO4 care este recuperat la baza condensatorului.

– cresterea gradului de retinere a cenusii in focar,

– reducerea consumurilor specifice de energie la macinarea carbunelui.

  1. Simularea numerica a proceselor termice / termochimice
  2. Testarea de combustibili alternativi in instalatii hibrid
  3. Tehnologii de imbunatatire a combustiei in cazanele de abur
  4. Fabricarea de noi biocombustibili
  5. Elaborarea de sisteme catalitice pentru cracarea catalitica a deseurilor specifice (materiale plastice, pneuri, grasimi)
  6. Procese tehnologice pentru procesarea deseurilor municipale (MSW) in vederea transformarii acestora in biocombustibili
  7. Fabricarea si validarea prin teste specifice a unor compusi cu rol de aditiv in fluxuri de alimentare a instalatiilor existente