Obiective specifice

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Managementul energetic durabil al reziduurilor industriale in general si al deseului menajer, in particular. Elaborarea de scenarii pentru eficientizarea colectarii / sortarii si pentru alegerea adecvata a metodelor de prelucrare.
  2. Procesarea integrata (termica/termochimica/biochimica) a deseurilor care nu pot fi valorificate direct in vederea transformarii acestora intr-un combustibil nobil (lichid, solid si/sau gaz) – stabil din punct de vedere al compozitiei; cu putere calorifica net superioara; stocabil si transportabil in conditii normale.
  3. Reducerea impactului ecologic al instalatiilor termice prin captarea, identificarea, tratarea si gestionarea emisiilor poluante corespunzatoare proceselor de prelucrare / valorificare.
  4. Dezvoltarea, trecerea la scala si implementarea unor tehnologii emergente aplicabile in domeniul energetic (co-combustia, oxi-combustia) si orientate spre rezolvarea unor probleme specifice.
  5. Cresterea timpului de viata al instalatiilor prin introducerea in schema tehnologica a metodelor de dezactivare a factorilor corozivi si reducerea emisiilor poluante asociate.
  6. Ierarhizarea problemelor specifice intr-o instalatie termica existenta si propunerea de solutii pentru imbunatatirea performantelor energetice, de mediu si de securitate in exploatare.