ANUNȚ informare privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului CleanTech

ANUNȚ informare privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului CleanTech

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a primt aprobare în luna septembrie 2020, privind prelungirea cu 12 luni a perioadei de implementare a proiectul intitulat „Tehnologii curate de procesare și/sau valorificare materiale cu potențial combustibil – CleanTech” – P_40_308, proiect selectat în cadrul Acțiunii 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axă prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologiciică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de13.407.500 lei, proiectul fiind implementat pe o perioadă de 60 luni.

Proiectul CleanTech abordează un subiect absolut contemporan care face obiectul mai multor strategii europene cu ținte ambițioase de ponderare și control a unor declinuri greu de readus la echilibru: creșterea nivelului emisiilor atmosferice datorate utilizării excesive a resurselor naturare care a condus la diminuarea drastică a acestor și la modificarea îngrijorătoare a condițiilor climaterice, precum și înmulțirea gropilor de deșeuri în zonele urbane.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

  • Implementarea proceselor tehnologice curate de valorificare energetică directă sau prin prelucrarea materialelor reziduale cu potențial energetic în conformitate cu reglementările actuale și cele emergente;
  • Integrarea tehnologiilor de reducere/tratare/epurare a fluxurilor conexe în procesele de valorificare energetică;
  • Integrarea strategiilor de management durabil al deșeurilor și resurselor naturale în procedurile de stabilire împreună cu mediul economic a tehnologiilor de prelucrare/valorificare pentru cazuri

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *