INVITAȚIE CONFERINTA

INVITAȚIE CONFERINTA

București, 13 Noiembrie 2023

INVITAȚIE

Stimată doamnă/Stimate domn,

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București va organiza Conferința de închidere a proiectului „Tehnologii Curate de Procesare și/sau Valorificare Materiale cu Potențial Combustibil – CleanTech” – ID 105958, cofinanțat din Programul Operațional Competivitate (POC) 2014-2020, – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.Astfel, vă invităm la conferința de închidere a proiectului, care se va desfășura marți, 14 noiembrie, începând cu ora 13:00, în Sala Senatului – Clădirea Rectoratului UNSTPB. Proiectul a abordat un subiect actual, care face obiectul mai multor strategii europene de reducere a nivelului emisiilor atmosferice datorate utilizării excesive a resurselor naturale care a condus la diminuarea drastică a acestora și la modificarea îngrijorătoare a condițiilor climaterice, cu precădere din zonele industriale.

Vă mulțumim și vă asigurăm de toată considerația noastră.

Manager proiect,
Maria PARASCHIV

Share this post