Grid No Margins

Check out our Latest News!

Comunicat de presa –

INVITAȚIE CONFERINTA

Anunt Informare privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului CleanTech

ANUNȚ informare privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului CleanTech

Anunt informare privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

REGULAMENTUL (UE) 2019/1009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iunie 2019

REGULAMENTUL (UE) 2017/172 AL COMISIEI din 1 februarie 2017

DECIZIA NR. 1386/2013/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013

DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive